Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp mới nhất – Cập nhật T04/2021

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp” là một chủ đề phổ biến mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các ngành kinh doanh rất quan tâm.

Trong suốt 10 năm hoạt động về lĩnh vực kế toán và tư vấn thành lập công ty. Kế toán Ánh Dương đã gặp rất nhiều câu hỏi từ Quý doanh nghiệp về vấn đề này. Trong bài viết hôm nay về các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Ánh Dương chỉ nêu cơ bản các loại thuế, phí mà đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải.

Với các ngành nghề cụ thể, chúng tôi sẽ phân tích trong các bài viết chuyên sâu hoặc tại các buổi tư vấn trực tiếp Thành lập công ty cho Quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ

Căn cứ vào cơ sở pháp lý

Nội dung

 • Căn cứ thông tư 156/2013/TT/BTC của bộ tài chính: Hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ xung một số điều luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.
 • Căn cứ thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP thông tư 151/2014/TT-BTC của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
 • Căn cứ thông tư 33/VBHN-BTC  của bộ tài chính : Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.
 • Căn cứ thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Căn cứ thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính.
 • Căn cứ thông tư số 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ tài chính.
 • Căn cứ ghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 của uy ban thường trực quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.
 • Căn cứ ghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ, đặc biệt và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005.
 • Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.
 • Căn cứ Luật Thuế tài nguyên năm 2009.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Lệ phí môn bài

Thuế môn bài là loại thuế mà bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hằng năm, sau khi có GPKD thì Doanh nghiệp cần phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC đã quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ như sau:

 • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng /1 năm.
 • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng /1 năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1 triệu đồng/1 năm.

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế thu trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý. Tất cả cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Giá tính thuế TNDN x Thuế suất

Tùy từng trường hợp cụ thể mà thuế suất thuế TNDN sẽ khác nhau. Nhưng trong bài viết này, Ánh Dương chỉ đề cập đến mức thuế suất 20% dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động trong các ngành kinh doanh thông thường.

Ví dụ: Trong năm 2020 vừa qua, doanh nghiệp của bạn có doanh thu là 500 triệu đồng. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận của công ty còn lại là 80 triệu đồng.

Số thuế TNDN mà công ty phải nộp = 80 triệu x 20% = 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc xác định chi phí sao cho hợp lý, hợp lệ còn tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và ngành nghề riêng của mỗi doanh nghiệp.

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Để xác định được số tiền thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp thì điều cần quan tâm đầu tiên là doanh nghiệp đó đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp nào. Có hai phương pháp kê khai thuế GTGT là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

1. Tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ:

Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Nếu thuế GTGT đầu ra lớn hơn đầu vào thì DN phải nộp phần chênh lệch đó. Ngược lại nếu GTGT đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì DN sẽ được khấu trừ phần chênh lệch.

2. Tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp:

Thuế GTGT = Giá trị hàng hóa bán ra x Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT đối với phương pháp này được xác định dựa vào ngành nghề kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.

Ví dụ: (Tham khảo Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Thời gian kê khai thuế GTGT:

 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo tháng, hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng đó.
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó.
 • Hạn nộp tiền thuế GTGT: Trùng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân nhưng doanh nghiệp của bạn đã chi trả phần thu nhập này thì phải tiến hành khấu trừ thuế TNCN của người lao động trước khi thực hiện chi trả.

Nói theo cách dễ hiểu hơn, người lao động đang nhận lương, hoa hồng,… từ công ty của bạn, bạn phải khấu trừ thuế TNCN (nếu thu nhập của người lao động thuộc trường hợp phải tính thuế TNCN) trước khi chi trả phần tiền lương, hoa hồng này cho người lao động. Và doanh nghiệp bạn bắt buộc phải kê khai và nộp số tiền thuế TNCN (đã khấu trừ vào lương của người lao động) vào ngân sách nhà nước.

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

– Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ.

– Thu nhập chịu thuế TNCN là tổng TNCN nhận được từ công ty chi trả – Các khoản thu nhập không tính thuế TNCN.

– Các khoản giảm trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh: Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng. Đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/người/tháng.
 • Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.
 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo quý (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng): Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý kế tiếp.
 • Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên: Khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần và người lao động được tính giảm trừ gia cảnh trước khi khấu trừ. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.
 • Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng: Khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập có tổng mức chi tra từ 2.000.000 đồng trở lên, không được tính giảm trừ gia cảnh nhưng được làm cam kết 02/CK-TNCN (nếu đủ điều kiện) để tổ chức trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế của các cá nhân này.
 • Đối với cá nhân không cư trú: Khấu trừ 20% trước khi trả thu nhập.

Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề không?

Một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên.

 • Áp dụng với doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản.
 • Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên.
 • Thuế tài nguyên = sản lượng tài nguyên x giá tính thuế x thuế suất
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với tờ khai tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm phải nộp chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu loại thuế gián thu, đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp = số lượng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan x trị giá từng mặt hàng x thuế suất
 • Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau:
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá ba mươi ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy mươi lăm ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
 • Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ngoài các trường hợp trên thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

 • Áp dụng cho doanh nghiệp: Nếu có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường 2010.
 • Thuế BVMT = Số lượng hàng hóa tính thuế x mức thuế tuyệt đối
 • Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.
 • Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: người nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu: người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và bán ra hoặc do doanh nghiệp nhập khẩu về rồi bán ra.

 • Áp dựng với doanh nghiệp: Nếu có hoạt động sản xuất hoặc nhập khấu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thuế TTĐB = giá tính thuế x thuế suất
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào đất phi nông nghiệp dùng để sản xuất, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng trụ sở cơ quan,….

 • Thuế SDĐPNN = Diện tích đất sử dụng x Giá tính thuế của 1 m2 x thuế suất.
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.
 • Thời hạn nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 • Người nộp thuế được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.
 • Trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà người nộp thuế đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.
0933.623.057