Dịch vụ kiểm toán

Kế toán Ánh Dương không chỉ quan tâm đến tính trung thực, độc lập, khách quan. Mà còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ, hồ sơ thuế thông qua dịch vụ kế toán. Chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá và tháo gỡ những khó khăn tồn đọng cần phải xử lý.d

Tư vấn kế toán Ánh Dương là công ty kiểm toán chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên sâu, qua 06 năm họat động chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kiểm toán thường xuyên đến hàng trăm khách hàng tại Việt Nam.

Các sáng lập viên và kiểm toán viên của Tư vấn kế toán Ánh Dương đã có rất nhiều năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán cung cấp đến khách là dịch vụ có đảm bảo theo luật định, giúp khách hàng có giải pháp cho các yêu cầu theo luật định hoặc xuất phát từ yêu cầu quản lý của khách hàng.

0933.623.057