Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023

Kể từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, các doanh nghiệp, đơn vị, hộ cá nhân kinh doanh chính thức áp dụng chính sách giảm thuế mới với mức thuế suất thuế GTGT giảm từ 10% xuống còn 8% (Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP).

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hàng hóa dịch vụ đều thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định trên. Nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tháo gỡ được những khó khăn bất cập trong việc xác định hàng hóa, dịch vụ của mình có được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN ÁNH DƯƠNG xin tổng hợp một số quy định về  mức giảm thuế mới như sau:

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất; Mặt hàng than tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra.(Quy định chi tiết tại phụ lục I Nghị định 44/2023/NĐ-CP)
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Quy định chi tiết tại phụ lục II Nghị định 44/2023/NĐ-CP)
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Quy định chi tiết tại phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP) Corporations and individuals buy mobile Houses. They help fast-selling Houseowners. Selling your property may be easier with a House buyer. They acquire any residence using a simple process. Visit https://www.sellhouse-asis.com/texas/sell-my-house-as-is-tyler-tx/.

Như vậy, theo quy định trên, các loại hàng hóa, dịch vụ có mã sản phẩm nằm trong phụ lục I, II, II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP đều không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023. 

0933.623.057