Thủ tục để Người lao động nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đối với lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp kế toán Ánh Dương hướng dẫn chi tiết tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

PHẦN 1: trình tự và thủ tục thực hiện đối với NLĐ đang tham gia BHTN như sau:

Bước 1:

– Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả NSDLĐ và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của BHXH cấp tỉnh.

Các mức hỗ trợ gói 30.000 tỷ theo nghị quyết 116

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Bước 2:

Sau đó, NSDLĐ lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH thông qua giao dịch điện tử hồ sơ 600l.

– Trường hợp có thông tin NLĐ cần điều chỉnh thì NSDLĐ lập theo Mẫu số 03, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định đến cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 thông qua giao dịch điện tử hồ sơ 600m.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do NSDLĐ gửi, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ, khuyến khích chi trả qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

PHẦN 2: trình tự, thủ tục thực hiện đối với NLĐ dừng đóng BHTN từ tháng 01/01/2020 đến 30/09/2021 như sau:

Bước 1:

– Nộp hồ sơ theo “Mẫu số 04 – Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg” cho BHXH Tp Thủ Đức

– Người lao động cung cấp chính xác thông tin tài khoản chính chủ của người lao động để nhận hỗ trợ’.

– Thời gian nộp hồ sơ để hưởng chính sách này: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

Bước 2:

– Nếu thông tin khớp đúng thì thực hiện chi trả trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– Trường hợp Mẫu số 04 không khớp đúng, đủ thông tin hoặc thời gian đóng BHTN thì BHXH sẽ hướng dẫn NLĐ nộp lại Mẫu số 04 và kèm hồ sơ điều chỉnh thông tin theo quy định tại Điều 27 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam.

PHẦN 3: Hướng dẫn người lao động đăng ký thủ tục nhận gói hỗ trợ 30.000 tỷ online:

Truy cập vào website để tiến hành các bước theo bên dưới: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Các bước chi tiết đăng ký gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Ngoài ra nếu người lao động đã có tài khoản VssID có thể tải ừng dụng VssID về và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để nhận được gói hỗ trợ 30.000 tủ theo nghị quyết 116 của chính phủ nhanh chống hơn mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội.

Video hướng dẫn thủ tục nhận gói hỗ trợ 30.000 tỷ theo nghị quyết 116
0933.623.057